Litter R

Razumnik Iz Tverskogo Knyazhestva

кот/male

a 21 33 03

ФОТОАЛЬБОМ

РЕЗЕРВ ПИТОМНИКА
 

Rytsar` Iz Tverskogo Knyazhestva

кот/male

a 21 33 

ФОТОАЛЬБОМ

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ

Ruzhena Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

a 21 33 

ФОТОАЛЬБОМ

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ
ОСТАЕТСЯ В ПИТОМНИКЕ

Rucheek Iz Tverskogo Knyazhestva

кот/male

a 21 33 

 
ФОТОАЛЬБОМ

СВОБОДЕН
 

Rumyana Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

as 21 33 03

ФОТОАЛЬБОМ

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ

Regina  Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

a 21 33 09

ФОТОАЛЬБОМ

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ

Roskosh` Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

a 21 33 03

ФОТОАЛЬБОМ

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ

Radost` Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

as 21 33 09

 
Фотоальбом
  
УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ