Litter S

Sergio Iz Tverskogo Knyazhestva

кот/male

a 21 33 09

ФОТОАЛЬБОМ

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ

Saharok Iz Tverskogo Knyazhestva

кот/male

n 21 33 

ФОТОАЛЬБОМ 

СВОБОДЕН/AVAILABLE

Sladkaya Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

fs 21 33 

ФОТОАЛЬБО

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА

Sestrichka Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

fs 21 33 09

    
ФОТОАЛЬБОМ

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ