Litter K

Kong Iz Tverskogo Knyazhestva

кот/male

n 21 33 

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ / SOLD

ФОТОАЛЬБОМ
 

Kukolka Iz Tverskogo Knyazhestva

кошка/female

f 21 33 09

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА/RESERVED

ФОТОАЛЬБОМ
 

King  Iz Tverskogo Knyazhestva

кот/male

n 21 33 

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ/SOLD