LITTER S

Sofochka Iz Tverskogo Knyazhestva 

кошка/female

fy 24

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА / RESERVED 

ФОТОАЛЬБОМ


 

Solomon Iz Tverskogo Knyazhestva 

кот/male

ny 24

РЕЗЕРВ ПИТОМНИКА

ФОТОАЛЬБОМ
 

Sonechka Iz Tverskogo Knyazhestva 

кошка/female

f 24

РЕЗЕРВ ПИТОМНИКА 

ФОТОАЛЬБОМ