LITTER X

X-SANTA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

a 24 09

СВОБОДНА / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ


 

X-BOY IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

as 24

СВОБОДЕН / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ
 

X-MAN IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

as 24

СВОБОДЕН /AVAILABLE 

ФОТОАЛЬБОМ

 

X-CLUSIVE IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

a 33 09

СВОБОДЕН / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ


 

X-PERSON IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

кот/male

a 21 33 09

СВОБОДЕН / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ