Litter Y

YUNA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

a 21 33

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА / RESERVED

ФОТОАЛЬБОМ


 

YATIM IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

a 21 33

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН / RESERVED

ФОТОАЛЬБОМ
 

YUKON IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

a 21 33

СВОБОДЕН /AVAILABLE 

ФОТОАЛЬБОМ

 

YUST IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

a 21 33

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН / RESERVED

ФОТОАЛЬБОМ


 

YUTA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

кошка/female

n 21 33 

СВОБОДНА / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ