Litter Z

ZNATA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

кошка/female

g 24 03

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА / RESERVED

ФОТОАЛЬБОМ


 

ZAHAR IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

es 2409

СВОБОДЕН / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ
 

 ZHELANA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

g(s?) 21 33 03

СВОБОДЕНА / AVAILABLE 

ФОТОАЛЬБОМ

 

ZENA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

n(s?) 21 33 03

СВОБОДНА / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ