Litter Z

ZNATA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

g 24 03

СВОБОДНА / AVAILABLE

 


 

ZAHAR IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

es 24(09?)

СВОБОДЕН / AVAILABLE

 

 ZHELANA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

g(s?) 21 33 03

СВОБОДЕНА / AVAILABLE 

 

 

ZENA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

n(f?) 21 33 03

СВОБОДНА / AVAILABLE