Litter Z

ZNATA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

кошка/female

g 24 03

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ / SOLD

ФОТОАЛЬБОМ


 

ZAHAR IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

es 24

УЖЕ В НОВОМ ДОМЕ / SOLD

ФОТОАЛЬБОМ
 

 ZHELANA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

f 21 33 03

СВОБОДЕНА / AVAILABLE 

ФОТОАЛЬБОМ

 

ZENA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

n 21 33 03

SOLD

ФОТОАЛЬБОМ