LETTER G

Голубоглазые котята GRETEL IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

a 33

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА / RESERVED 

ФОТОАЛЬБОМ
 


 

GAMBIT IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

a 24 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН / RESERVED

ФОТОАЛЬБОМ
 

GRIMM IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кот/male

a 33

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН / RESERVED 

ФОТОАЛЬБОМ

 

GUENDOLEN IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

кошка/female

a 21 33 09

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА / RESERVED

ФОТОАЛЬБОМ


 

GRILYAZH IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

кот/male

а 22

СВОБОДЕН / AVAILABLE

ФОТОАЛЬБОМ