Glafira ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth —  21 nov 2023
Color — ns
(black smoke)

Litter: G

Gender: Female

Date of birth: 21 nov 2023

Color: ns (black smoke)

Dad: Wolf Lebensbaum

Mom: Esenia Iz Tverskogo Knyazhestva

Location: Canada