Lyubava ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 3 mar 2024
Color — ns (black smoke)

Litter: L

Gender: Female

Date of birth: 3 mar 2024

Color: ns (black smoke)

Dad: Wolf Lebensbaum

Mom: Ulyana Iz Tverskogo Knyazhestva

Status: Reserved (USA)

Сastration/sterilization: No