Ninelle ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 16 may 2024
Color — f 24
(black tortie spotted)

Litter: N

Gender: Female

Date of birth: 16 may 2024

Color: f 24 (black tortie spotted)

Dad: Wolf Lebensbaum

Mom: Natasha Iz Tverskogo Knyazhestva

Status: Available

Сastration/sterilization: No