Mindal` ♂ Iz Tverskogo Knyazhestva

Reserved (Russia)

Litter: M

Gender: Male

Date of birth: 12 may 2024

Color: ns 23 (black silver mackerel)

Dad: Artas Iz Tverskogo Knyazhestva

Mom: Dynasty Snow Simphony

Status: Reserved (Russia)

Сastration/sterilization: No