Lavr ♂ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 3 mar 2024
Color — а 33 09
(blue point with white)

Litter: L

Gender: Male

Date of birth: 3 mar 2024

Color: а 33 09 (blue point with white)

Dad: Wolf Lebensbaum

Mom: Ulyana Iz Tverskogo Knyazhestva

Status: Available

Сastration/sterilization: No