Iriska ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 9 jan 2024
Color — n 21 33 09
(seal tabby point with white)

Litter: I

Gender: Female

Date of birth: 9 jan 2024

Color: n 21 33 09 (seal tabby point with white)

Dad: Dubrovskiy LuMur

Mom: Orifia Iz Tverskogo Knyazhestva

Status: Reserved

Сastration/sterilization: No