Kasper ♂ Iz Tverskogo Knyazhestva

Reserved (USA)

Litter: K

Gender: Male

Date of birth: 9 feb 2024

Color: ay 21 33 (blue gold tabby point)

Dad: Chapaev Iz Tverskogo Knyazhestva

Mom: Honey Moon LuMur

Status: Reserved

Сastration/sterilization: No