Faina ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth —  2 nov 2023
Color — ns 09 (black smoke with white)

Litter: F

Gender: Female

Date of birth: 2 nov 2023

Color: ns 09 (black smoke with white)

Dad: Wolf Lebensbaum

Mom: Jania Iz Tverskogo Knyazhestva

Location: USA