Kittens

ПОМЕТ  IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 9.01.2019г
dad: Prince Iz Tsarstva Zimy
mom: Astreya Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF KITTEN

  PEDIGREE

ПОМЕТ W IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 1.01.2019г
dad: Antey Iz Terskogo Knyazhestva
mom: Jasenta Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF KITTEN

 PEDIGREE

ПОМЕТ U IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 30.11.2018г
dad: Bernard Ellbrante
mom: Idril` Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF KITTEN

  PEDIGREE

ПОМЕТ K  LYUMUR

date of birth: 26.11.2018г
dad: Bai`zam dlya dushi Danvel
mom: Podruzhka Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF KITTEN

PEDIGREE