Kittens

 

LITTER M LYUMYR

date of birth: 27.03.2019г
dad: Antey Iz Tverskogo Knyazhestva
mom: Lapushka Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF THE KITTENS

PEDIGREE 

LETTER L LYUMYR

date of birth: 18.03.2019г
dad: Bal`zam dlya dushi Danvel
mom: Pastella Disgarden ` PL

PAGE OF THE KITTENS

 

LETTER Y IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 19.03.2019г
dad: Jamiro Iz Tverskogo Knyazhestva
mom: Graciya Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF THE KITTENS

PEDIGREE

LITTER X IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 4.03.2019г
dad: Bal`zam dlya dushi Danvel
mom: Darenka Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF THE KITTENS 

PEDIGREE

LITTER  IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 9.01.2019г
dad: Prince Iz Tsarstva Zimy
mom: Astreya Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF KITTENS

  PEDIGREE