Kittens

 

ПОМЕТ G LYUMUR

date of birth: 25.03.2018
dad: Antey Iz Tverskogo Knyazhestva
mom: Al`risha LyuMur

    PAGE OF THE KITTENS

PEDIGREE

 

 

ПОМЕТ I LYUMUR

date of birth: 9.04.2018г
dad: Razumnik Iz Tverskogo Knyazhestva
mom: Podruzhka Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF THE KITTENS
   
PEDIGREE

LETTER J LYUMUR

date of birth: 12.07.2018г
dad: Hors Iz Tverskogo Knyazhestva
mom: Lapushka Iz Tverskogo Knyazhestva

PAGE OF THE KITTENS
   

LITTER S IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA OF LYUMUR

date of birth: 2.08.2018г
dad: Hors Iz Tverskogo Knyazhestva
mom: Indiana Iz Odissei

PAGE OF THE KITTENS

PEDIGREE

LITTER T IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA 

date of birth: 1.09.2018г
dad: Hors Iz Tverskogo Knyazhestva
mom: Hot Kiss of Ratush

PAGE OF THE KITTENS

PEDIGREE