Selena ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 29 dec 2020
Color — а 03 21 33
(blue tabby point with white)

Gender: Female

Date of birth: 29 dec 2020

Color: а 03 21 33 (blue tabby point with white)

Dad: Bal`zam dlya dushi Danvel

Mom: Astreya Iz Tverskogo Knyazhestva

Status: Available

Сastration/sterilization: Yes