Honey Moon ♀ LyuMur

HCM, PKD, FIV, FeLV — negative

Gender: Female

Date of birth: 12 may 2022

Color: nus 21 33

Dad: Marik Iz Tverskogo Knyazhestva

Mom: Vorozheya LyuMur

The title awards: -