Gvendolin ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 09 dec 2019
Color — а 03 21 33
(blue tabby point with white)

Gender: Female

Date of birth: 09 dec 2019

Color: a 21 33 03 (blue tabby point with white)

Dad: Bal`zam dlya dushi Danvel

Mom: Astreya Iz Tverskogo Knyazhestva

Status: Available

Сastration/sterilization: Yes