Sofochka ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

HCM, PKD, FIV, FeLV — negative

Gender: Female

Date of birth: 2 aug 2018

Color: fy 24 (gold tortie spotted)

Dad: Hors Iz Tverskogo Knyazhestva

Mom: Indiana Iz Odissei

The title awards: Champion