Janiya ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

HCM, PKD, FIV, FeLV — negative

Gender: Female

Date of birth: 6 apr 2022

Color: f 21 33 09 (seal tortie tabby point with white)

Dad: Bal`zam dlya dushi Danvel

Mom: Helma Iz Tverskogo Knyazhestva