Antey ♂ Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 15 feb 2013
Color — a 21 33 09
(blue tabby point with white)

Gender: Male

Date of birth: 15 feb 2013

Color: a 21 33 09 (blue tabby point with white)

Dad: Dobrinya Lunnaya Dymka

Mom: Lerusya Danvel

The title awards: Champion