Angara ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

HCM, PKD, FIV, FeLV — negative

Gender: Female

Date of birth: 26 may 2023

Color: n 22 (black marble)

Dad: Chapaev Iz Tverskogo Knyazhestva

Mom: Dior Iz Tverskogo Knyazhestva

The title awards: САСР