Izyashchestvo ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

HCM, PKD, FIV, FeLV — negative

Gender: Female

Date of birth: 13 mar 2020

Color: a 21 33 (blue tabby point)

Dad: Jamiro Iz Tverskogo Knyazhestva

Mom: Ulybka Iz Tverskogo Knyazhestva

The title awards: CACJ