Naum Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth — 16 may 2024
Color — es 24
(cream silver spotted)

Litter: N

Gender: Male

Date of birth: 16 may 2024

Color: es 24 (cream silver spotted)

Dad: Wolf Lebensbaum

Mom: Natasha Iz Tverskogo Knyazhestva

Status: Reserved (Russia)

Сastration/sterilization: No